Historia

Nobis Hotel är inrett i en tidlös modern och elegant stil av arkitekttrion Claesson Koivisto Rune. Inredningen kontrasterar effektfullt mot de båda byggnadernas magnifika, kulturskyddade originalinteriörer från sent 1800-tal, båda fantastiska exempel på Stockholms unika, högkvalitativa, rikt dekorerade borgerliga stenarkitektur. Båda husen är rika på Stockholmshistoria.

Norrmalmstorg

Fram till mitten av 1800-talet kallades det som nu är Norrmalmstorg för Packartorget. Det var en ganska vanryktad och högst illaluktande plats dit fiskarna kom för få sin dagliga fångst besiktigad och ompackad i Packarhuset och där brottslingar och andra olyckliga straffades vid redskap som skampålen och straffstocken. Torget låg vid mynningen av Nybroviken, vilken med landhöjningen förvandlats till ett stinkande, smittspridande kärr, Katthavet kallat. Under 1850-talet fylldes kärret igen och Berzelii park anlades. 1853 döptes torget om till Norrmalmstorg. I Albert Lindhagens nya stadsplan från 1866 kom Norrmalmstorg att bilda knutpunkten i den växande kungliga huvudstadens mest centrala representativa stråk. Härifrån utgick shoppingboulevarden Hamngatan vilken i öster mynnade ut i Nybroplan och den framväxande Strandvägen, Stockholms mest prestigefulla adress.

På 1890-talet låg Albert Jones Grillrestaurang i hörnet av Hamngatan. Grillat kött var en nyhet inom restaurangnäringen. Det blev populärt att hänga på Jones för sysslolösa unga herrar. De kallades ”grilljannar”. Därefter har kom restaurangerna ”Gillestugan vid Norrmalmstorg”, ”Blå Grottan på Capri” och mest omnämn är restaurange Metropol som blev en träffpunkt för litteratörer, konstnärer och skådespelare. Metropol stängdes 1917 då huset skulle rivas och ersättas av ett bankpalats. Metropol återuppstod igen 1926-1927 i hörnan Sveavägen/Odengatan.

Nobis Hotels byggnader är också platsen där det dramatiska bankrånet på Norrmalmstorg utspelade sig och där det psykologiska fenomenet "Stockholm Syndromet" myntades. En sommardag i augusti 1973 blev fyra personer som jobbade på Kreditbanken på Norrmalmstorg tagna som gisslan i bankens valv, som idag rymmer delar av ACNE-butiken som är belägen i samma byggnad som Nobis Hotel. Under sin fångenskap fick gisslan sympati till och kände lojalitet mot sina kidnappare. Den ovanliga utvecklingen har sedan dess kallats "Stockholm Syndromet” och fenomenet är känt i hela världen.

Grupperade kring Norrmalmstorg ligger Stockholms mest kända och historiska varuhus, butiker, hotell, museer, restauranger, nattklubbar, teatrar, auktionshus, gallerier, huvudkontor samt historiska och kulturella sevärdheter. Det är ju ingen tillfällighet att Norrmalmstorg i den klassiska svenska upplagan av Monopol, alltsedan spelet lanserades på 1930-talet, har varit den dyraste rutan. Ni vet ju vad som händer när man bygger hotell på den rutan…