Vinlista

Caina har en vinlista som huvudsakligen består av italienska viner, och det finns alltid en Sommeliere på plats. Vinlistan varierar under året och inriktar sig på olika Italienska distrikt under olika tider av året.

Vinlista