Historia

BYGGNADEN

Nobis Hotel är inrett i en tidlös modern och elegant stil av arkitekttrion Claesson Koivisto Rune. Inredningen kontrasterar effektfullt mot de båda byggnadernas magnifika, kulturskyddade originalinteriörer från sent 1800-tal, båda fantastiska exempel på Stockholms unika, högkvalitativa, rikt dekorerade borgerliga stenarkitektur. Båda husen är rika på Stockholmshistoria.

STOCKHOLMSSYNDROMET

Stockholmssyndromet har blivit ett världskänt fenomen som innebär att personer som tas som gisslan sympatiserar med eller identifierar sig med förövarna. En sommardag i augusti 1973 blev fyra personer som jobbade på Kreditbanken på Norrmalmstorg, som idag är Nobis Hotel, tagna som gisslan. Det omtalade bankdramat skulle gastkrama Sverige i nära sex dygn. Klockan 10 den 23 augusti klev rånaren Jan Erik Olsson in på Svenska Kreditbankens Norrmalmstorgskontor. Han sköt med pistol i taket och tog tre kvinnor och en man, alla bankmän, som gisslan. När polisen anlände krävde rånaren tre miljoner kronor i kontanter samt frigivning av internen Clark Olofsson, från Norrköpings fängelse. Regeringen gick honom till mötes men sa nej då rånaren krävde fri lejd med sin gisslan. Rånaren hade barkaderat sig i bankens valv med banktjänstemännen. När förhandlingarna mellan rånaren och polisen inte gav någonting, beslöt sig polisen för att gasa ut rånaren. När polisen borrade hål i taket till valvet och släppte ner gasen gav rånaren genast upp. Gisslan kunde räddas och dramat var över efter 130 timmar. Idag är borrhålen igenfyllda men fortfarande synliga inne på Nobis Hotel.

NORRMALMSTORG

Fram till mitten av 1800-talet kallades det som nu är Norrmalmstorg för Packartorget. Det var en ganska vanryktad och högst illaluktande plats dit fiskarna kom för få sin dagliga fångst besiktigad och ompackad i Packarhuset och där brottslingar och andra olyckliga straffades vid redskap som skampålen och straffstocken. Torget låg vid mynningen av Nybroviken, vilken med landhöjningen förvandlats till ett stinkande, smittspridande kärr, Katthavet kallat. Under 1850-talet fylldes kärret igen och Berzelii park anlades. 1853 döptes torget om till Norrmalmstorg. I Albert Lindhagens nya stadsplan från 1866 kom Norrmalmstorg att bilda knutpunkten i den växande kungliga huvudstadens mest centrala representativa stråk. Härifrån utgick shoppingboulevarden Hamngatan vilken i öster mynnade ut i Nybroplan och den framväxande Strandvägen, Stockholms mest prestigefulla adress.

På 1890-talet låg Albert Jones Grillrestaurang i hörnet av Hamngatan. Grillat kött var en nyhet inom restaurangnäringen. Det blev populärt att hänga på Jones för sysslolösa unga herrar. De kallades ”grilljannar”. Därefter har kom restaurangerna ”Gillestugan vid Norrmalmstorg”, ”Blå Grottan på Capri” och mest omnämn är restaurange Metropol som blev en träffpunkt för litteratörer, konstnärer och skådespelare. Metropol stängdes 1917 då huset skulle rivas och ersättas av ett bankpalats. Metropol återuppstod igen 1926-1927 i hörnan Sveavägen/Odengatan.